Odbiory

MATBUD

Pomoc w zakupie nieruchomości

Pomagamy w zakupie nieruchomości. 

W ramach usługi sprawdzamy dokumentacje oraz jej zgodność ze stanem obecnym. 
Oceniamy stan w jakim znajduje się nieruchomość. Na podstawie zebranego doświadczenia jesteśmy w stanie ocenić  zyskowność inwestycji oraz odpowiedniość ceny do jej faktycznej wartości. Na wyraźne życzenie Klienta istnieje możliwość sporządzenia dokumentacji technicznej z takiego audytu, standardowo jednak sporządzamy podstawowy protokół.